duurzaamsucces

Wat maakt organisaties duurzaam succesvol?

Archief voor de categorie “Het geheim van succes?”

Simon Sinek stinks!

golden-circleZo, dat is er eindelijk uit. Al jaren lang kom ik ze tegen. De hippe online consultants, eerst met baard, nu met knotje. De, meestal mannelijke, ‘bekeerde’ organisatie-adviseurs in de leeftijd 45-55. In pak, maar steeds vaker zonder das. De mooie dames bij HR. En de CEO die een Ted Talk heeft gezien. Allemaal hebben ze dezelfde boodschap: “Het gaat niet om de what, maar het gaat om de why. It’s the golden circle!” Toegegeven, Simon Sinek, want zijn gedachtegoed halen ze aan, is een briljant marketeer. Maar dan vooral van zichzelf. Aan zijn verhaal hangt namelijk een luchtje. Hoog tijd dat iemand illustreert dat de gouden cirkel op zijn minst met een korreltje zout mag worden genomen. So here goes. Lees meer …

Advertenties

Geslaagde Inspiratiesessie MKB!

Op 7 november j.l. organiseerden wij op Twynstra Gudde een Inspiratiesessie voor het MKB. Aanleiding vormde het onderzoek dat we eerder hebben uitgevoerd naar ‘de succesformule van het MKB‘. Voor dit onderzoek hebben wij 10 inspirerende ondernemersverhalen gehoord, die wij graag wilden delen!

Lees meer …

Succes in het MKB

De publicatie van ons onderzoek naar ‘Succes in het MKB‘ is klaar! Wij hebben met 10 inspirerende organisaties gesproken over hoe zij handen en voeten hebben gegeven aan hun succes. De 10 organisaties zijn zeer divers: ze richten zich op verschillende markten, hebben andere (primaire) processen en ze verschillen in grootte (zowel in aantal medewerkers als financieel). Toch blijken ze veel gemeen te hebben. En (dus) menen wij dat er mooie lessen uit te leren zijn voor andere organisaties. 

Je kunt de publicatie hier downloaden: Succes in het MKB. Als je het stuk in hardcopy wilt ontvangen, laat even een berichtje achter (bvl@tg.nl)!

Wij hopen hiermee een mooie bijdrage te leveren aan de (verdere) versterking van het MKB in Nederland. Reacties zijn van harte welkom!

High commitment high performance

In juni van dit jaar was  Michael Beer, hoogleraar business administration aan Harvard, in Nederland om een lezing te geven aan de VU. Onder het mom van ‘nu we er toch zijn’ heeft Beer ook Twynstra Gudde bezocht (dank Leon!). Beer is, net als ik, gefascineerd door de vraag: wat maakt organisaties succesvol? Hij heeft er inmiddels meerdere boeken over geschreven. Zijn meest recente werk heet High Commitment, High Performance: How to build a resilient organization for sustained advantage. Beer nam ons mee door dit boek op die typische Amerikaanse wijze: recht voor je neus, persoonlijk en überanthousiast!

Lees meer …

Kanttekeningen bij onderzoeken naar succes

 “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics,” aldus Benjamin Disraeli (Brits staatsman in de 19e eeuw).

Ieder onderzoek is een (beperkte) modellering van de werkelijkheid op een bepaald moment. Daarmee heeft ieder onderzoek onmiskenbaar zijn beperkingen. Dat geldt dus ook voor de onderzoeken van Collins (& Porras), Peters & Waterman, etc.  Het is van belang stil te staan bij deze beperkingen. Lees meer …

High Performance Organisation

De Waal (2008) heeft met zijn Center for Organizational Performance vijf jaar lang de (onderscheidende) kenmerken bestudeerd van excellente organisaties overal in de wereld. Er zijn 290 internationale onderzoeken bestudeerd, waaronder de hiervoor genoemde onderzoeken, en de kenmerken die in die onderzoeken het meest voorkwamen, zijn daarna met behulp van een enquête getest in een wereldwijd onderzoek onder 1.470 organisaties in de profit-, non-profit- en overheidssector. Lees meer …

Good to Great

In Good to Great (2001) heeft Collins met zijn onderzoeksteam het presteren van 1435 bedrijven gedurende een periode van 40 jaar onderzocht. Van de 11 best presterende organisaties is in kaart gebracht wat ze groots heeft gemaakt. De resultaten vormen een trendbreuk met de traditionele principes van bedrijfskunde. Ook in Good to Great doorbreekt Collins een aantal mythes, ditmaal gericht op veranderkunde: Lees meer …

Built to last

Collins & Porras hebben zes jaar lang onderzoek gedaan naar wat buitengewone, ‘visionary’ organisaties onderscheidt van gewone organisaties. De 18 organisaties die in het onderzoek zijn meegenomen, bestonden destijds gemiddeld ca. 100 jaar en leverden (dus) duurzaam resultaat; de ontwikkeling van hun aandelenkoersen was gemiddeld 15 keer beter dan de index sinds 1926. 

Collins & Porras zijn tot het inzicht gekomen dat enkele (organisatiekundige) mythes niet opgaan. Enkele van deze mythes die ze bespreken: Lees meer …

In Search of Excellence

In 1982 werd In Search of Excellence gepubliceerd door Peters & Waterman. Zij hebben 43 van de destijds best presterende Fortune 500 bedrijven onderzocht. Peters wilde graag aantonen dat mensen cruciaal zijn in het succes van een organisatie. Hij omschreef de bedrijven uit die tijd als volgt: “Start with Taylorism, add a layer of Druckerism and a dose of McNamaraism, and by the late 1970’s you had the great American corporation that was being run by bean counters…’

Peters & Waterman onderscheiden 8 thema’s die kenmerkend zijn voor succes: Lees meer …

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: