duurzaamsucces

Wat maakt organisaties duurzaam succesvol?

Archief voor de categorie “Boekbesprekingen”

Eindejaarsoverpeinzingen… en een stukje neurowetenschap

lone-frank-de-vijfde-revolutie-214x300Twee jaar geleden ben ik gestart met deze blog. Ik was (en ben nog steeds) klaar met alle sprookjesboeken over ‘de X tips om tot duurzaam succes te komen’. Hoeveel managers zullen onder de kerstboom weer een boek hebben gelezen van bijvoorbeeld Jim Collins (Good to Great) of Simon Sinek (Start with why) en denken: nu weet ik hoe ik het aan moet pakken? Hoewel leuk leesvoer, deze boeken hebben nul voorspellende waarde. Er is geen trucje (bekend) dat iemand even kan uitvoeren om een organisatie succesvol te maken. Deze boeken inspireren, maar missen wetenschappelijk fundament, ook al pretenderen ze anders. Graag verwijs ik nog een keer naar het must-read boek van Phil Rosenzweig, het Halo Effect, waarin hij dit onomstotelijk vaststelt. We willen echter zo graag geloven…

Om mijn steentje bij te dragen, ben ik op zoek gegaan naar handvatten voor duurzaam succes. De formules werken niet, maar we weten anno nu toch wel meer over bijvoorbeeld menselijk gedrag, dat ons kan helpen bij het vormgeven van goede organisaties. Verschillende inzichten die ik heb opgedaan, heb ik hier (met jullie) gedeeld. Sinds de zomer heb ik echter geen bericht meer gepost. Mea culpa, ik ben met andere dingen bezig. Maar voor één boek wil ik nog graag even tijd inruimen aan het eind van het jaar: de vijfde revolutie van Lone Frank (voor een uitleg van deze titel, klik hier).

Lees meer …

Advertenties

Wat tips van Jobs

Henry Ford schijnt gezegd te hebben: “als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, hadden ze gezegd: snellere paarden.” Hét rolmodel in deze traditie in de huidige tijd is (of helaas: was) Steve Jobs, één van de oprichters en de voormalig CEO van Apple. Jobs was een visionair. Hij zag producten voor zich, die nog niet bestonden, maar waar wel behoefte aan was. Hij was daar stellig in: de klant weet niet altijd wat hij wilt, dus vraag het hem ook niet. Het valt niet te ontkennen dat Apple één van de meest succesvolle organisaties van deze tijd is. Ter illustratie: de winst bedroeg in het eerste kwartaal (!) van dit jaar 11,6 miljard (!) dollar. Van zo’n bedrijf moet toch iets te leren zijn. Lees meer …

Blik op de tijd

De kredietcrisis is weer even hot news door het zojuist verschenen rapport van de Commissie De Wit. De banken hadden er al van langs gekregen, nu is ook de overheid aan de beurt. In The Time Paradox (2008) schrijven Philip Zimbardo en John Boyd “As we were writing this book, a debacle […] occurred to the US housing industry. […] Again, lack of balance between present and future orientations in both business and government, is a well-worn path to disaster.” Ze hebben het hier over de aanleiding van de mondiale kredietcrisis. En hun insteek, een onvoldoende gebalanceerd tijdperspectief, geeft food for thought.

Lees meer …

Goed nieuws!

Volgens Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks, wordt het hoog tijd dat Nederland zich gaat voorbereiden op alternatieven voor olie als grond- en brandstof. ”Want het tijdperk van de goedkope olie is echt voorbij.”

Ik moest gniffelen toen ik bovenstaande las. Toevallig ben ik net The Rational Optimist van Matt Ridley aan het lezen. Een inspirerend boek over hoe onze welvaart toeneemt. Een verademing in de huidige tijd van doemdenken, en ik zou het boek iedereen die zich zorgen maakt over de huidige tijd willen aanraden. Ridley illustreert namelijk prachtig dat we het nog nooit zo goed hebben gehad en dat het alleen maar beter wordt. De mens lijkt echter opgelijnd om te doemdenken; uit onderzoek blijkt dat maar 20% van de mensen ‘optimisme-genen’ hebben. Het is dus niet zo makkelijk een positieve boodschap af te geven. Maar die is er echt!

Lees meer …

Theory U: leading from the future as it emerges

De afgelopen maanden heb ik me met een groepje collega’s verdiept in Theory U. Otto Scharmer tracht ons met deze theorie handvatten aan te reiken om de grote problemen van de huidige tijd aan te pakken. We hebben gedurende vijf avondvullende sessies het gedachtegoed van Scharmer doorgeakkerd. Dat zegt iets over de complexiteit / handzaamheid van deze theorie. Het is taaie kost, maar sprak ons allen wel direct tot de verbeelding. Daarom wil ik het gedachtegoed hier ook delen.  

Lees meer …

Besluitvorming en de (on)mogelijkheden van ons brein

Lone Frank schrijft in haar boek ‘De Vijfde Revolutie’ dat hersenwetenschappers onze wereld gaan veranderen. De Vijfde Revolutie duidt op de volgende grote sprong na:

  • Copernicus in de 16e eeuw (de aarde is niet het middelpunt van het universum)
  • Darwin in de 19e eeuw (de mens is een opgewaardeerde aap)
  • Freud in de 20e eeuw (de menselijke geest is een objectieve eenheid die bestudeerd kan worden)
  • Watson en Crick in de 20e eeuw (DNA-helix en de structuur van erfelijkheid)

Als de bewering van Frank klopt, bevinden we ons op dit moment temidden van een paradigmashift; we zullen anders naar de wereld (en naar organisaties) moeten kijken. Hoe dan? Een eerste inzicht heeft volgens mij betrekking op de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt. 

Lees meer …

High commitment high performance

In juni van dit jaar was  Michael Beer, hoogleraar business administration aan Harvard, in Nederland om een lezing te geven aan de VU. Onder het mom van ‘nu we er toch zijn’ heeft Beer ook Twynstra Gudde bezocht (dank Leon!). Beer is, net als ik, gefascineerd door de vraag: wat maakt organisaties succesvol? Hij heeft er inmiddels meerdere boeken over geschreven. Zijn meest recente werk heet High Commitment, High Performance: How to build a resilient organization for sustained advantage. Beer nam ons mee door dit boek op die typische Amerikaanse wijze: recht voor je neus, persoonlijk en überanthousiast!

Lees meer …

De kracht van de kudde

Bij toeval stuitte ik onlangs op het inspirerende boek ‘Herd: How to Change Mass Behaviour by Harnessing Our True Nature’. De auteur, Mark Earls, past binnen een bredere stroming van schrijvers die anders naar de wereld kijken. Ik vind het één van de meest inspirerende boeken van de afgelopen jaren, en zal daarom uitgebreid de visie van Earls uiteenzetten. 

Lees meer …

Kanttekeningen bij onderzoeken naar succes

 “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics,” aldus Benjamin Disraeli (Brits staatsman in de 19e eeuw).

Ieder onderzoek is een (beperkte) modellering van de werkelijkheid op een bepaald moment. Daarmee heeft ieder onderzoek onmiskenbaar zijn beperkingen. Dat geldt dus ook voor de onderzoeken van Collins (& Porras), Peters & Waterman, etc.  Het is van belang stil te staan bij deze beperkingen. Lees meer …

High Performance Organisation

De Waal (2008) heeft met zijn Center for Organizational Performance vijf jaar lang de (onderscheidende) kenmerken bestudeerd van excellente organisaties overal in de wereld. Er zijn 290 internationale onderzoeken bestudeerd, waaronder de hiervoor genoemde onderzoeken, en de kenmerken die in die onderzoeken het meest voorkwamen, zijn daarna met behulp van een enquête getest in een wereldwijd onderzoek onder 1.470 organisaties in de profit-, non-profit- en overheidssector. Lees meer …

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: